Marmara Şirketler Grubu GEÇMİŞTEN GELEN KÖKLÜ TECRÜBEMİZİ KURUMSAL DEĞERLERİMİZLE BİRLİKTE GELECEĞE AKTARIYORUZ...

Misyon

Marmara Şirketler Grubu’nun misyonu, paydaşlarını en yüksek bilgi, yetkinlik ve refah düzeyine ulaştırabilecek kurumsal gelişimi sağlayıp, öncelikle bulunduğu sektör ve ülkemiz, nihai olarak da yakın coğrafya ve dünya için değer yaratan bir topluluk olmaktır.

Vizyon

Marmara Şirketler Grubu olarak vizyonumuz, 2017 yılında Türkiye’de ana iş kollarında yarattığı değerler, büyüme performansı ve yenilikçiliği ile müşterileri, tedarikçiler, çalışanlar ve iş çevrelerinde tercih edilen, ilk 100 Şirketler Topluluğundan biri olmaktır.


İlkelerimiz

  • Dürüst, Güvenilir Ve Adiliz

Tüm ilişkilerimizde dürüstlük en önemli ilkemizdir, karşılıklı yarar sağlayarak güveni yaratmak ve hiçbir ayrım yapmadan, çalışanlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza tutarlı ve adil davranırız.

  • Yasalara Ve Etik Değerlere Saygılıyız

Kanunlara, yasal düzenlemelere taviz vermeden uyarız. Etik ve ahlaki kurallarına uyar, farklı fikir ve değerlere saygı duyarız.

  • Sosyal Sorumluluk Bilinciyle Topluma Değer Katarız

Topluma, doğal çevreye ve insanlığa yararlı olmak için sürekli çaba gösteririz. Bunun için tüm çalışanlarımızla, iş ortaklarımızla, müşterilerimizle, tüketicilerimizle, el ele çalışarak ülke ekonomisine, eğitimine, gelişmesine, sürdürülebilirliliğine katkı sağlarız.

  • Çevreye Duyarlı, Ülkeye Yararlı ve Topluma Saygılıyız

Ülkemiz ve Dünya için, çevreyi koruma bilinciyle davranır, bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirir, tüm çalışmalarımızda ülke kaynaklarını korumada öncü olur, içinde yaşadığımız topluma karşı yararlı ve saygılı davranmak için azami çaba gösteririz.Değerlerimiz

  • Sürekli Gelişmek İçin Kaynak Yaratırız

Ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek için,çalışanlarımıza ve teknolojiye yatırım yapar, müşterilerimizin mevcut ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi şekilde anlamak ve önceden gidermek için sürekli çaba gösteririz.

  • Müşteri Memnuniyeti Odaklıyız

Tüm faaliyet ve çabalarımızın odak noktasına müşterilerimizi alırız. Müşterilerimizin memnuniyetini ve beklentilerini sağlamak için çözümler üretmek ve sonuçlandırmak için sürekli çalışırız.

  • Başarmak İçin Takım Olarak Çalışırız

Birlikte çalışmaya ve birlikte başarmaya inanırız. Çalışanlarımızla, müşterilerimizle, tedarikçilerimizle, ilişkimiz olan tüm kuruluşlarla hedeflerimize ulaşmak için tek vücut halinde çalışırız.

  • Çalışanlarımıza Önem Veririz

Bugün ve gelecekte şirketimizin en önemli sermayesi çalışanlarımız olacaktır. Çalışanlarımızın yeteneklerini ve potansiyellerini tam olarak kullanabilmeleri için gelişim ve fırsatları sürekli sağlamaya çalışırız.

  • Toplumsal Sorumluluklarımızın Bilincindeyiz

Tüm faaliyetlerimizde, çevremize ve topluma yarar sağlamayı amaçlar, kendimizi şirket, ülke ve insanlık değerlerini yükseltmek için sorumlu hissetmeye çalışırız.


Take for instance replica watches sale, that doesn’t have a Woody Allen but the sheer fun created is excellent to breitling replica uk. Internet serves as the best reservoir of such films, and you can Download Comedy Movies from the internet as much as you want! There are many kinds of comedy films, like rolex replica sale that often involves an illicit scandal over love or any other matter that takes a funny turn. replica watches sale is an excellent example of a romantic comedy and a classic one at that! Who can forget how Harry and Sally kept bumping into each other in some funny replica watches or the other! It was amazingly beautiful, with rib-tickling humor at the same time. You can rolex replica sale Comedy Movies Online in excellent picture and sound quality and enjoy the best laughs of your life!